97 92 34 25 post@mvf.dk
Fra små til store maskindele

Vi tænker og handler ansvarligt

Som en stor producent af maskindele er vi naturligvis nødt til at tænke på ressourceforbrug og miljøet i vores hverdag. Derfor sørger vi for eksempel for at genbruge vores jernrester, minimere kørslen ved levering af stål og investere i maskiner, der sikrer en mere bæredygtig materialehåndtering.

Det daglige forbrug

Vi tror på, at både de små og store ting tæller. Det handler generelt set om at blive mere bevidste om, hvordan vi forbruger og kan gøre tingene en smule anderledes, end vi plejer. For eksempel har vi skiftet til LED-belysning og erstattet papkrusene med egne krus med logo på. På den måde kigger vi på de små ting i hverdagen, hvor vi alle kan bidrage til en mere bæredygtig levevis.

Solceller

Stigende energipriser har i den grad skabt et øget fokus på at gøre tingene anderledes. Det handler nu ikke kun om økonomi, men også om at gøre brug af vedvarende energikilder, som kan forsyne vores produktionsfaciliteter med renene og miljøvenlig strøm. Derfor har vi investeret i at få solceller på taget, som blev monteret i foråret 2023. De vil kunne generere ca. 55-60% af det samlede elforbrug i virksomheden, og på sigt vil der blive tale om 60-70%.

Klimaskov og grøn energi

Vi støtter scanenergi, som planter KLIMAskov i Danmark for at optage CO2 svarende til vores energiforbrug. Vi har købt og plantet 164 træer svarende til et års forbrug af energi på hele virksomheden, og dermed bidrager vi til flere af FN’s verdensmål omkring klimaindsats, rent vand og sanitet samt livet på landet. Træerne bliver plantet af Hedeselskabet, og træerne medvirker til at skabe bæredygtige økosystemer og genopretter biodiversiteten.

Kontakt os for at høre mere om proces og løsninger, og vi laver gerne et uforpligtende tilbud til dig.

Tag fat i produktionsansvarlig
Max Nielsen på tlf. 20 34 27 22

eller indehaver Jens Henrik Møller på tlf. 23 64 25 07.